logo_ict กล้องวงจรปิดตามเกณฑ์กระทรวง ICT ล่าสุด จาก SAMSUNG 2561

กล้องวงจรปิดตามเกณฑ์กระทรวง ICT       กล้องวงจรปิดตามเกณฑ์กระทรวง ICT เทคโนโลยีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด นั้น ได้มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ รวมถึงเทคโนโลยี ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มระดับความคมชัด ในกลางวัน และ กลางคืน  หรือระบบ Day/Night  ระบบการป้องกันการสั่นสะเทือน Digital image stabilization Gyro sensor ระบบป้องกันการย้อนแสงคุณภาพสูง...

Read More
Facebook
error: Content is protected !!